XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

Veus en Contrapunt IV

Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

INSCRIPCIÓ I PREUS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

Beneficiari: Aulodia

Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

PREUS:

Socis: 10 €.

Estudiants: 20 €.

No socis: 35€.

Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

Centre públic: còpia de l’última nòmina.

Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

Beneficiario: Aulodia

Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

PRECIOS:

Socios: 10 €

Estudiantes: 20 €

No socios: 35 €

Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

Centro público: copia de la última nómina.

Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

ORGANITZACIÓ

Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!

Publicado por Aulodia

Associació de professorat de música de primària i secundària de la Comunitat Valenciana

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: