XXIV JORNADES D’EDUCACIÓ MUSICAL

Veus en Contrapunt IV

Després de tres anys de pausa arran la pandèmia, tornem a realitzar les nostres jornades presencials: les XXIV Jornades d’Educació Musical «Veus en Contrapunt IV».

Aquestes jornades tindran com a temàtica l‘ABPA: l’Aprenentatge Basat en Projectes Artístics, donat el paradigma educatiu que planteja la nova llei educativa i els reptes que haurem d’enfrontar el professorat de música arran la seua implantació.

DATES I LLOC DE REALITZACIÓ

Les Jornades es realitzaran a la Casa del Fester de Benidorm els dies 17 i 18 de setembre de 2022 en el següent horari:

Dissabte 17 de 10.00 h a 13.30 h i de 16.00 h a 19.00 h.

Diumenge 18 de 10.00 h a 13.30 h.

Las Jornadas se realizarán en la Casa del Fester de Benidorm los días 17 y 18 de septiembre de 2022 en el siguiente horario:

Sábado 17 de 10:00 h a 13:30 h y de 16:00 h a 19:00 h.

Domingo 18 de 10:00 h a 13:30 h.

INSCRIPCIÓ I PREUS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tens fins al 9 de setembre per enviar la teua inscripció i realitzar el pagament al número de compte IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, amb les següents dades:

Beneficiari: Aulodia

Concepte: XXIV Jornades (Nom i Cognom)

En el cas que no hages fet l’ingrés s’entén que renuncies a la teua plaça reservada.

Confirmació d’assistència i darreres indicacions: entre el 10 i el 15 de setembre.

PREUS:

Socis: 10 €.

Estudiants: 20 €.

No socis: 35€.

Com que és una activitat que està en tràmits de reconeixement per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, el Certificat d’assistència tindrà reconeguts els crèdits de formació per als professors que aportin:

Centre públic: còpia de l’última nòmina.

Centre privat / concertat: original o còpia compulsada o confrontada de TC2 del curs actual.

Interins: còpia de l’última nòmina o certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Aturat: certificat expedit pel Prop on es certifiqui que s’està en borsa.

Per obtenir el Certificat oficial de Conselleria s’ha d’assistir al 85% de les 10 hores.

Els estudiants han de presentar la situació d’estudiant mitjançant certificat / matrícula del Conservatori / Magisteri del curs actual 2022/2023.

No es farà lliurament del material ni es tramitarà el certificat del curs si no es presenta la documentació requerida.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/nz7MZ3xicXBt1nVN7

Tienes hasta el 9 de septiembre para enviar tu inscripción y realizar el pago al número de cuenta IBAN ES63 2100 4763 6802 0006 7423, con los siguientes datos:

Beneficiario: Aulodia

Concepto: XXIV Jornadas (Nombre y Apellido)

En el caso que no hayas hecho el ingreso se entiende que renuncias a tu plaza reservada.

Confirmación de asistencia y últimas indicaciones: entre el 10 y el 15 de septiembre.

PRECIOS:

Socios: 10 €

Estudiantes: 20 €

No socios: 35 €

Al ser una actividad que está en trámites de reconocimiento por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, el Certificado de asistencia tendrá reconocidos los créditos de formación para los profesores que aporten:

Centro público: copia de la última nómina.

Centro privado/concertado: original o copia compulsada o confrontada de TC2 del curso actual.

Interinos: copia de la última nómina o certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Desempleado: certificado expedido por el Prop donde se certifique que se está en bolsa.

Para obtener el Certificado oficial de Conselleria se debe asistir al 85% de las 10 horas.

Los estudiantes deberán presentar su situación de estudiante mediante certificado/matrícula del Conservatorio/Magisterio del curso actual 2022/2023.

No se hará entrega del material ni se tramitará el certificado del curso si no se presenta la documentación requerida.

ORGANITZACIÓ

Estigues atent/a a les xarxes perquè prompte anunciarem ponents i novetats!

¡ Estate atento/a en las redes porque pronto anunciaremos ponentes y novedades!

Suport de FVMP a l’Educació Musical

Carta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) en defensa d’Educació Musical arran de l’escrit de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV).

Tots sumem per a recuperar l’assignatura de música en 3r d’ESO, volem a tornar a ser els referents en Educació Musical a Espanya. La Conselleria d’Educació ha de recapacitar la seua decisió.

Curso de ukelele, impartido por Marta Serrano

Desde Aulodia tenemos el gran placer de ofrecer este curso de ukelele, que sabemos que os va a encantar. A continuación tenéis los detalles del curso:

¿Por qué el ukelele en el aula de música? El ukelele es uno de los instrumentos más versátiles que podemos utilizar en la Educación Musical. El aprendizaje de este instrumento es asequible desde etapas tempranas y permite trabajar melodía, armonía y ritmo, pudiendo servir para acompañar a la voz. El proyecto UkeAula utiliza el ukelele como instrumento vehicular de los contenidos de Música en Primaria y Secundaria mediante las llamadas metodologías activas en Primaria y Secundaria.

Marta Serrano

Este curso está homologado por la Conselleria de Educació de la Comunidad Valenciana. Está dirigido a profesorado de educación musical: educación primaria, educación secundaria, profesores de música y artes escénicas.

Fechas:

13, 20 y 27 de octubre; 3 y 10 de noviembre

Necesidades para las sesiones:

Ordenador/dispositivo móvil con conexión a internet

Ukelele para poder practicar en directo

Plazo de inscripción:

Desde el lunes 20 de septiembre de 2021 hasta el viernes 7 de octubre

Acceso al formulario de inscripción:

https://forms.gle/B417dteLDm3uWRrV9

Metodología y temporalización:

Constará de 5 sesiones de dos horas de duración donde la conexión se realizará por Google Meet. Además, también se podrá acceder a materiales del curso a través de la plataforma Moodle facilitada por Aulodia.

Precio de matrícula:

Socios: 20 €

No Socios: 50 €

Estudiantes: 35 €

Hazte socio/a 2021 + curso: 40 €        Hazte socio!

Feliz Navidad

Estimades sòcies i socis,


Ja ha finalitzat el que possiblement siga i serà el primer trimestre més estrany de la nostra docència. Aquest desembre, més que mai, ens hem guanyat el nostre merescut descans. Com a mestres de música, molts de nosaltres hem hagut de prescindir de les nostres aules, instruments i sessions de música per tal de portar a terme els diversos plans de contingència elaborats per cada centre. Hem hagut de fer música amb gots, pals, percussió corporal, lluitar contra la tecnologia de cada aula i les inconveniències de donar classe al pati.
Començaven el curs sense saber el futur de la nostra assignatura i, després d’aquestos tres mesos, podem dir que, una vegada més, les mestres de música hem sabut adaptar-nos amb èxit i hem demostrat el valor de l’educació musical a les nostres escoles, estiguem el context que estiguem.
Per això, des d’Aulodia volem desitjar-vos unes felices festes, que donen la benvinguda amb un 2021 amb més esperança i il·lusió. A distància, per videotrucades o amb mascareta, la música continuarà present en les nostres cases.


Una abraçada ben forta,


La Junta d’Aulodia

Estimados socios y socias,


Ya ha finalizado el que posiblemente sea y será el primer trimestre más extraño de nuestra docencia. Este diciembre, más que nunca, nos hemos ganado nuestro merecido descanso. Como maestros de música, muchos de nosotros hemos tenido que prescindir de nuestras aulas, instrumentos y sesiones de música para poder llevar a cabo los diversos planes de contingencia elaborados por cada centro. Hemos tenido que hacer música con vasos y percusión corporal, luchar contra la tecnología de cada aula y las inconveniencias de dar clase en el patio.
Empezábamos el curso sin saber el futuro de nuestra asignatura y, después de estos tres meses, podemos decir que, una vez más, los maestros y maestras de música hemos sabido adaptarnos con éxito y hemos demostrado el valor de la educación musical en nuestras escuelas, estemos en el contexto que estemos.
Por ello, desde Aulodia queremos desearos unas felices fiestas, que den la bienvenida a un 2021 con más esperanza e ilusión. A distancia, por videollamada o con mascarilla, la música continuará presente en nuestras casas.


Un abrazo bien fuerte,


La Junta de Aulodia